Informații generale registrul agricol

INFORMATII
Privind completarea si tinerea la zi a registrului agricol

Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se organizeaza conform celor prevazute la art 6, alin 1 din Ordonanta Guvernului nr 28/2008, cu modificarile ulterioare .

Pentru asigurarea unei evidente unitare cu privire la starea si dezvoltarea agriculturii si la buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor , organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol pe suport de hartie si in format electronic .

Registrul agricol constituie

document oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date privind :

  • componenta gospodariei
  • terenurile aflate in proprietate
  • categoria de folosinta a terenurilor
  • modul de utilizare a suprafetelor agricole
  • efectivele de animale pe specii si categorii
  • cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti
  • utilajele , instalatiile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica .
  • aplicarea ingrasamintelor
  • atestatele de producator
  • inregistrari privind contractele de arenda.

– constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile ; fiscal , agrar , al protectiei sociale , edilitar – urbanistic, sanitar , scolar , servicii publice si altele .

– asigura baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor cum ar fi ; eliberarea de adeverinte de orice fel , eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare .

– constituie sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic , pregatirea si organizarea recensamintelor agricole .

Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau in lipsa acestuia de un alt membru major al gospodariei .

Inscrierea datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura capului de gospodarie .

In registrul agricol se deschide separat cate o partida pentru fiecare gospodarie si pentru fiecare persoana juridica . Persoanele care locuiesc si se gospodaresc singure se considera tot ca o gospodarie .

Se considera membri ai gospodariei atat cei prezenti, cit si cei care absenteaza din gospodarie, indiferent de perioada .

Daca la acelasi numar de imobil sunt doua sau mai multe gospodarii distincte, fiecare dintre acestea se inscriu separat in registrul agricol .

Perioadele in care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare anual datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt – 5 ianuarie și ultima zi lucratoare a lunii februarie privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate, animalele pe care le detin si constructiile detinute,mașini, utilaje, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent ca urmare a vânzarii-cumpărarii sau evoluției animalelor si – 1 mai și ultima zi lucratoare a lunii mai pentru categoria de folosinta al terenului ,suprafetele cultivate.

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevăzute , in teremen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.In cazul in care nu se fac declarații la termenele prevăzute , se consider că nu au intervenit nici un fel de modificari , fapt pentru care in registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea report din oficiu ,la rubrica semnatura declarantului.

Sari la conținut